1. Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

1 września 2015 r.

(§ 2 ust. 1 rozporządzenia MENiS z 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego)

2. Zimowa przerwa świąteczna

23-31 grudnia 2015 r.

(§ 3 ust. 1 pkt 1 ww. rozporządzenia)

3. Ferie zimowe 25 stycznia - 7 lutego 2016 r. województwa: podlaskie, warmińsko-mazurskie;
4. Wiosenna przerwa świąteczna

24 - 29 marca 2016 r.

(§ 3 ust. 1 pkt 3 ww. rozporządzenia)

5. Sprawdzian przeprowadzany w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej:

Ogłosił dyrektor CKE:

5 kwietnia 2016 r.

 

(art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a pierwsze ustawy o systemie oświaty)

6. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

24 czerwca 2016 r.

(§ 2 ust. 1 ww. rozporządzenia ws. organizacji roku szkolnego)

7. Ferie letnie

25 czerwca - 31 sierpnia 2016 r.

(§ 3 ust. 1 pkt 4 ww. rozporządzenia ws. organizacji roku szkolnego).