Zaloguj
Zarejestruj

Start

Szkoła

Projekty

Galeria

Rekrutacja 2016

Kreatywnie

Archiwum

Aktualności

szkola nagOd kilku dni znamy opinię Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w Olsztynie na temat pomysłu Rady Gminy Miłki dotyczącego zamiaru likwidacji naszej szkoły i przekształcenia jej od nowego roku szkolnego w filię Zespołu Placówek Oświatowych w Miłkach. O opinię zwróciła się Pani Wójt Gminy spełniając warunek zasięgnięcia takowej przed podjęciem ostatecznej uchwały przez Radę Gminy o przeprowadzeniu likwidacji szkoły.

Pani Kurator zapoznała się z argumentacją przedstawioną przez Radę Gminy jak również argumentami Rady Rodziców, którzy mają zgoła inne podejście niż większość Radnych i Pani Wójt.
Podnieśli oni, że szkoła posiada dobrą bazę sportową z boiskami do piłki ręcznej i siatkowej, salę gimnastyczną z nowym wyposażeniem oraz skocznię do skoku w dal. W szkole funkcjonuje stołówka szkolna, w której w 2015 r. dzięki inicjatywie rodziców dokonano modernizacji jadalni. Placówka posiada bogatą bazę dydaktyczną i wyposażenie w sprzęt RTV, tablicę multimedialną oraz laptopy dla każdego ucznia do pracy podczas zajęć komputerowych. Do szkoły uczęszczają dzieci z autyzmem, niepełnosprawnością intelektualną, a zajęć korekcyjnych wymaga niemal 80% uczniów. Proponowana przez organ prowadzący zmiana negatywnie wpłynie na poczucie bezpieczeństwa ich dzieci. Ponadto, Szkoła Podstawowa w Staświnach jest szkołą z tradycjami – w tym roku obchodziła 70-lecie swego istnienia. Odnosi również istotne osiągnięcia edukacyjno-wychowawcze. Uczniowie mają możliwość rozwijania swoich pasji i zainteresowań, a także mogą aktywnie spędzać czas w okresach przerw od nauki szkolnej dzięki działalności społecznej dyrektora i nauczycieli.

 

Zważywszy to wszystko Pani Kurator stwierdziła, że opisany w uzasadnieniu do uchwały czynnik ekonomiczny jest bardzo ważny, ale nie może on jednak stanowić głównego argumentu przemawiającego za planowaną reorganizacją. Konsekwencją projektowanej zmiany będzie konieczność dowożenia dzieci do szkół, co jest zjawiskiem niekorzystnym, które spowoduje wydłużenie dnia nauki i przebywania ich poza domem, narażeniem uczniów na niedogodności i zmniejszenie poczucia bezpieczeństwa. Ponadto, organ prowadzący planując pozostawić uczniów klas I-III oraz dzieci z oddziału przedszkolnego w budynku obecnej szkoły nie zmniejszy kosztów utrzymania. Podkreśliła, że takie rozwiązanie budzi sprzeciw rodziców posiadających dzieci w różnym przedziale wiekowym, którzy ze względów organizacyjnych, zamiast posłać dzieci do filii Szkoły Podstawowej w Miłkach (w Staświnach) wybiorą szkołę w Miłkach lub Rydzewie, co w rezultacie w szybkim czasie może doprowadzić do całkowitej likwidacji szkoły w Staświnach z uwagi na Małą liczbę uczniów. Pani Kurator stwierdziła, że należy mieć na względzie, że wiejska szkoła jest nie tylko ośrodkiem edukacji, ale też kultury dla wszystkich mieszkańców wsi. Zgromadzone wokół niej zasoby: budynek wraz z wyposażeniem, teren szkolny, wykształcona kadra powinny być wykorzystane dla szeroko rozumianej edukacji różnych grup: małych dzieci i  ich rodziców, młodzieży – absolwentów szkoły, ludzi dorosłych i seniorów. Tylko w ten sposób można upowszechnić na terenach wiejskich ideę i praktykę ciągłego uczenia się.

Mając na względzie powyższe argumenty, Pani Kurator proponuje ponowną szczegółową analizę planowanych zmian i tym samym znalezienie innego rozwiązania w zakresie organizacji sieci szkolnej.

 

Co z tego wynika?

 

Do 22 stycznia 2016 r. taka opinia mogła być wzięta pod uwagę przez organ prowadzący (Radę Gminy), ale można ją było zignorować i skutecznie podjąć uchwałę o likwidacji lub przekształceniu szkoły. Od 23 stycznia 2016 r. obowiązują nowe przepisy wprowadzone do ustawy o Systemie Oświaty, które wyraźnie stanowią, że aby skutecznie podjąć uchwałę o likwidacji lub przekształceniu szkoły w filię należy bezwzględnie uzyskać pozytywną opinię kuratora oświaty. (art. 59 ust. 2 ustawy o systemie oświaty).

Ryszard Baranowski

logo JS

Kalendarz

Czerwiec 2019
Pn Wt Śr Cz Pt So N
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Logowanie