Bezpieczna jazda nagUczniowie klasy IV przez cały rok szkolny  uczestniczyli w ogólnopolskim programie  „Bezpieczna Jazda. Karta rowerowa – moje pierwsze prawo jazdy”. Dzieci otrzymały  książki do zajęć z wychowania komunikacyjnego, które  zostały przygotowane przez ekspertów i dopuszczone do wykorzystania w szkołach przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Program dla szkół był  całkowicie bezpłatny i propagował wiedzę na temat zasad ruchu drogowego oraz zwiększał świadomość w zakresie bezpieczeństwa na drodze.

Twórcą, organizatorem oraz sponsorem programu „Bezpieczna jazda. Karta rowerowa – moje pierwsze prawo jazdy” jest firma McDonald’s Polska. W czerwcu przygotowani teoretycznie i praktycznie czwartoklasiści przystąpili do egzaminu na kartę rowerową. Pierwszym etapem był  test pisemny obejmujący pięć działów: przepisy ogólne ruchu drogowego, znaki drogowe, skrzyżowania, obsługa techniczna roweru i pierwsza pomoc przedmedyczna.

W przypadku niepowodzenia, można było przystąpić do egzaminu poprawkowego. Etap drugi obejmował jazdę rowerem po torze przeszkód z uwzględnieniem elementów ruchu drogowego. Oba etapy egzaminu pomyślnie ukończyło 7 osób. Nad przebiegiem egzaminu praktycznego czuwały Panie  z Policji - Edyta Zalewska i Iwona Chruścińska.

Podczas uroczystego apelu uczniom z   klasy IV wręczone zostały karty rowerowe oraz materiały odblaskowe z programu „Bezpieczna jazda” ,które również  otrzymała zwycięska drużyna z klasy VI reprezentująca gminę Miłki w Powiatowym Turnieju BRD

 Izabela Puka