Maly ornitolog nagWiosną klasa III przystąpiła do realizacji zadań na konkurs "Mały ornitolog". Należało w ramach projektu: wędrować w naturalne środowisko,  poznawać życie i zwyczaje ptaków, podpatrywać i słuchać, wykonać zdjęcia i opisać wszystko w minimum trzech fotoreportażach. Więcej na ten temat w zakładce Projekty. Wykonaliśmy wspaniałą pracę w formie aktywności sportowej z wykorzystaniem lornetek i aparatu fotograficznego. Otrzymaliśmy jedną z nagród głównych przyznaną przez Panią Alicję Szarzyńską i Wojciecha  Tańskiego z Olsztyńskiego Centrum Edukacji Ekologicznej.

W konkursie wojewódzkim wzięło udział 2500 dzieci z 35 szkół podstawowych i przedszkoli. Odbiór nagród odbył się 21 czerwca w Muzeum Przyrody w Olsztynie. Uczestnicy wysłuchali prelekcji kierownika muzeum o nowych gatunkach zasiedlających nasze tereny, odebrali nagrody, zwiedzili muzeum podziwiając eksponaty fauny Mazur i korzystając z krzepiącego poczęstunku. Teraz czas na obserwację ptaków w czasie wakacji i doskonalenie nabytych umiejętności.

W konferencji uczestniczyli: Jakub Dorbach, Karolina Wierzchowska, Andrzej Burblis, Bożena Baranowska.

Bożena Baranowska