DYREKTOR SZKOŁY
Bożena Baranowska 
 
 
KADRA PEDAGOGICZNA
Grażyna Karandziej wychowanie przedszkolne
Agnieszka Zawadzka edukacja wczesnoszkolna
Monika Bogdańska logopeda
Helena Kowal edukacja wczesnoszkolna
Izabela Puka
 przyroda, technika
Emilia Pływacz język polski
Anna Kamińska religia, biblioteka, plastyka
Andrzej Burblis informatyka
Ryszard Baranowski wychowanie fizyczne, informatyka
Tomasz Bykowski matematyka
Ewa Horoszkiewicz muzyka
Łukasz Witkowski język angielski
Bożena Baranowska historia i społeczeństwo

OBSŁUGA
  Ewa Horoszkiewicz
  Beata Magnuszewska
  Iwona Wołodko