Jedz odpowiedzialnie nagUczniowie naszej szkoły uczestniczą w międzynarodowym projekcie "Jedzmy odpowiedzialnie”. W ramach projektu udało nam się zrealizować następujące działania: wybory Eko-komitetu i przydzielenie poszczególnych ról członkom zespołu, utworzenie gazetki ściennej na potrzeby projektu, na której zamieszczane są aktualne wiadomości. Zorganizowano również zajęcia warsztatowe o prawidłowym odżywianiu, podczas których,dzieci miały możliwość ułożenia piramidy żywności z różnych materiałów. W wyniku przeprowadzonych ankiet dowiedziałyśmy się, że nasi uczniowie muszą pogłębić problem sprawiedliwego handlu. Zaś mocną stroną okazały się umiejętności kulinarne naszych uczniów i ich rodziców. Więc te dwa tematy będą wiodącymi w realizacji projektu.

Izabela Puka, Emilia Pływacz