Zaloguj
Zarejestruj

Start

Szkoła

Projekty

Galeria

Rekrutacja 2016

Kreatywnie

Archiwum

Wykaz podręczników

Oddział

Przedmiot

Podręcznik

Oddział "0"

Zajęcia wychowania przedszkolnego

Pakiet pięciolatka i sześciolatka "Kolorowy start"

Autor: W Żaba- Żabińska

Pakiet czterolatka "Kolorowy start"

Autor: W. Żaba- Żabińska

Wydawnictwo: Nowa Era

Religia

"Jesteśmy dziećmi Boga'' -podręcznik do religii dla klasy O

Autor: ks. Władysław Kubik

 Nr AZ-03-01/10-KR-1/11

Wydawnictwo: WAM Kraków

Nr dopuszczenia:  1099/2011

Klasa 2

„Nasza szkoła”- Edukacja zintegrowana dla klasy drugiej szkoły podstawowej

„Nasza szkoła”- matematyka

„Nasze ćwiczenia” – część 1,2,3,4

„Nasze ćwiczenia Matematyka”- część      1,2,3,4

Wydawnictwo: Nowa Era

Religia

 ,,Kochamy Pana Jezusa''- Podręcznik do religii dla klasy drugiej szkoły podstawowej

Autor: ks. Władysław Kubik

Nr podręcznika AZ-12-01/10-KR-1/12

Wydawnictwo: WAM Kraków 2012

Nr dopuszczenia: 1684/2012

Język angielski

„ My World 2” Podręcznik i ćwiczenia do języka angielskiego dla  klasy drugiej szkoły podstawowej

Autorzy: Jennifer Heath

Nr MEN: 493/2/2016

Wydawnictwo: Nowa Era

Klasa 3

Edukacja wczesnoszkolna

„Nasza szkoła”- Edukacja zintegrowana dla klasy trzeciej szkoły podstawowej

„Nasza szkoła’- matematyka

„Nasze ćwiczenia” część 1,2,3,4

„Nasze ćwiczenia Matematyka”- częć 1,2,3,4

Wydawnictwo:Nowa Era

Religia

 ,,Przyjmujemy Pana Jezusa''   -Podręcznik do religii dla klasy trzeciej szkoły podstawowej

Autor: ks. Władysław Kubik

 Nr podręcznika AZ-13-01/10-KR-14/13

Wydawnictwo: WAM Kraków

Język angielski

„ My World 3”- Podręcznik i ćwiczenia do języka angielskiego dla klasy trzeciej szkoły podstawowej

Autor: Jennifer Heath

Nr MEN: 493/2/2016

Wydawnictwo: Nowa Era

Klasa 4

Język polski

“ Słowa na start”- Podręcznik do języka polskiego dla klasy czwartej szkoły podstawowej. Część 1.

Kształcenie literackie i kulturowe

Autor: M. Derlukiewicz

Nr dop. 338/1/2011/2015

„Słowa na start”- Podręcznik do języka polskiego dla klasy czwartej szkoły podstawowej. Część 2.

Kształcenie językowe

Autorzy: Danuta Chwastniewska, Agnieszka Gorzałczyńska-Mróz, Danuta Rożek

Nr dop. 338/2/2011/2015

Zeszyt ćwiczeń do języka polskiego dla klasy czwartej  szkoły podstawowej

Matematyka

„ Matematyka z kluczem” – Podręcznik do matematyki dla klasy czwartej szkoły podstawowej. Część 1 i 2.

Autorzy: M. Braun, A Mańkowska, M. Paszyńska

Nr dop. 157/1/2012/z1/2014,  157/1/2012/z2/2014

Wydawnictwo: Nowa  Era

„ Matematyka z kluczem”- Zeszyt ćwiczeń do matematyki dla klasy czwartej. Część 1 i 2.

Autorzy: M. Braun, A. Mańkowska, M. Paszyńska

Wydawnictwo: Nowa Era

Historia i społeczeństwo

“ Wczoraj i dziś” Podręcznik i ćwiczenia do historii dla klasy czwartej szkoły podstawowej

Autor: Grzegorz Wojciechowski

Nr dopuszczenia:443/1/2014/2015

Wydawnictwo: Nowa Era

Przyroda

"Tajemnice przyrody"- Podręcznik do przyrody dla klasy czwartej szkoły podstawowej

Autorzy: M. Marko-Worłowska, F. Szlajfer, J. Stawarz

Nr dopuszczenia: 339/1/2011/2014

„Tajemnice przyrody”- Zeszyt ćwiczeń do przyrody dla klasy czwartej szkoły podstawowej ( nowe wydanie )

Autorzy: Jolanta Golanko, Urszula Moździerz, Joanna Stawarz

Wydawnictwo: Nowa Era

Plastyka

“ Do dzieła” Podręcznik do plastyki dla klasy czwartej szkoły podstawowej

Autorzy: J.Lukas, K. Onak

Nr dopuszczenia:326/1/2011/2015

Wydawnictwo: Nowa Era

Religia

,,Zaproszeni przez Boga''- Podręcznik do religii dla klasy czwartej szkoły podstawowej

Nr podręcznika: AZ-21-01/10-KR-2/12

Autor: ks.Zbigniew Marek

Wydawnictwo: WAM Kraków

Nr dopuszczenia: 1627/2012

Zajęcia komputerowe

"Informatyka Europejczyka"- Zajęcia komputerowe dla klasy czwartej szkoły podstawowej ( eBook )- materiał edukacyjny

Autor: D. Kiałka, K. Kiałka

Wydawnictwo: Helion

Muzyka

„ Lekcja muzyki”  - Podręcznik do muzyki dla klasy czwartej szkoły podstawowej

Autorzy: Monika Gromek, Grażyna Kilbach

Nr dopuszczenia: 589/1/2012/2015

Język angielski

„ World Explorer 1” – Podręcznik i ćwiczenia do języka angielskiego dla klasy czwartej szkoły podstawowej

Nr dopuszczenia: 497/1/2012/2015

Wydawnictwo: Nowa Era

Wychowanie fizyczne

Bez podręcznika

Zajęcia techniczne

"Jak to działa"- Podręcznik do zajęć technicznych dla klasy czwartej szkoły podstawowej

Autorzy: Lech Łabecki, Marta Łabecka

Nr dopuszczenia: 295/2010/2014

Wydawnictwo: Nowa Era

Klasa 5

Język polski

„Słowa na start”- Podręcznik do języka polskiego dla klasy piątej szkoły podstawowej. Część 1.

Kształcenie literackie i kulturowe

Autor: Marlena Derlukiewicz

Nr dop. 338/4/2013/2015

:Słowa na start”- Podręcznik do języka polskiego dla klasy piatej szkoły podstawowej. Część 2.

Kształcenie językowe

Autorzy: Anna Wojciechowska, Agnieszka Marcinkiewicz

Nr dop. 338/3/2013/2015

Zeszyt ćwiczeń do języka polskiego dla klasy piątej szkoły podstawowej

Matematyka

„ Matematyka z kluczem”- Podręcznik do matematyki  dla klasy piątej szkoły podstawowej. Część 1 i 2.

Atorzy: M. Braun, A. Mańkowska, M. Paszyńska

Nr dop. 157/2/2012/z1,  157/3/2012/z2

Wydawnictwo: Nowa Era

„ Matematyka z kluczem”- Zeszyt ćwiczeń do matematyki dla klasy piątej szkoły podstawowej. Część 1 i 2.

Autorzy: M. Braun, A. Mańkowska, M. Paszyńska

Wydawnictwo: Nowa Era

Historia i społeczeństwo

„Wczoraj i dziś”- Podręcznik i ćwiczenia do historii dla klasy piątej szkoły podstawowej

Autor: Grzegorz Wojciechowski

Nr dop.  443/1/2014.2015

Wydawnictwo: Nowa Era

Przyroda

"Tajemnice przyrody"- Podręcznik do przyrody dla klasy piątej  szkoły podstawowej

Autorzy: Joanna Ślusarczyk, Ryszard Kozik, Feliks Szlajfer

„ Tajemnice przyrody”- Zeszyt ćwiczeń do przyrody dla klasy piątej szkoły podstawowej

 ( nowe wydanie )

Autorzy: Jolanta Golanko,Dominik Marszał, Urszula Moździerz, Teresa Paczkowska, Joanna Stawarz

Nr dopuszczenia: 399/2/2013/2015

Wydawnictwo: Nowa Era

Religia

,,Obdarowani przez Boga”- Podręcznik do religii dla klasy piątej szkoły podstawowej

,Nr podręcznika AZ-22-01/10-KR-5/13

Autor; ks. Zbigniew Marek SJ

Wydawnictwo: WAM Kraków

Nr dopuszczenia:675/2013

Zajęcia komputerowe

"InformatykaEuropejczyka"- Podręcznik dla szkoły podstawowej kl.5 Edycja: Windows 7, Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.

Autorzy: Danuta Kiałka, Katarzyna Kiałka

Nr dopuszczenia: 475/2/2012

Wydawnictwo: Helion

Wychowanie do życia w rodzinie

Brak podręcznika

Muzyka

„Lekcja muzyki”- Podręcznik do muzyki dla klasy piątej szkoły podstawowej

Autorzy: Monika Gromek, Grażyna Kilbach

Nr dop. 589/2/2013/2015

Język angielski

„ World Explorer 2”- Podręcznik i ćwiczenia do języka angielskiego dla klasy piątej szkoły podstawowej

Autorzy: Jennifer Heath, Michele Crawford, Marta Mrozik-Jadacka

Nr MEN: 497/2/2013

Wychowanie fizyczne

Bez podręcznika

Zajęcia techniczne

"Jak to działa"- Podręcznik do zajęć technicznych dla klasy piatej szkoły podstawowej

Autorzy: Lech Łabecki, Marta Łabecka

Nr dopuszczenia: 295/2010

Wydawnictwo: Nowa Era

Plastyka

„Do dzieła”- Podręcznik do plastyki dla klasy piątej szkoły podstawowej

Autorzy: Jadwiga Lukas, Krystyna Onak

Wydawnictwo: Nowa Era

Klasa 6

Język polski

„Słowa z uśmiechem”- podręcznik do języka polskiego dla klasy szóstej

Autor: Ewa Horwarth

Nr dop. 551/5/2014

Wydawnictwo: WSiP

„Słowa z uśmiechem”- ćwiczenia do języka polskiego szkoły podstawowej. Część 1 i 2.

Autor: Ewa Horwarth Nr dop. 551/6/2014  i 551/7/2014

Matematyka

„ Matematyka z pomysłem”- Podręcznik do  matematyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej

Autorzy: A. Dubiecka, B. Dubiecka- Kruk,

 P. Piskorski

Wydawnictwo: WSiP

„ Matematyka z pomysłem”- Zeszyt ćwiczeń do matematyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Część 1 i 2.

Autorzy: A. Dubiecka, B. Dubiecka-Kruk,

 P. Piskorski

Wydawnictwo: WSiP

Historia i społeczeństwo

". Historia wokół nas"- Podręcznik i zeszyt ćwiczeń dla klasy 6 szkoły podstawowej;

Autorzy: Radosław Lolo,Anna Pieńkowska

Nr dopuszczenia: 434/3/2014

Wydawnictwo: WSiP

Przyroda

"Tajemnice przyrody"- Podręcznik do przyrody dla klasy szóstej szkoły podstawowej

Autorzy: Joanna Stawarz, Feliks Szlajfer, Hanna Kowalczyk

„Tajemnice przyrody”- Zeszyt ćwiczeń do przyrody dla klasy szóstej. Część 1.

Autorzy; Dominik Marszał, Monika Mochnacz, Joanna Stawarz

„Tajemnice przyrody”- Zeszyt ćwiczeń do przyrody dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Część 2.

Autorzy: Dominik Marszał, Maria Marko-Worłowska, Joanna Stawarz, Małgorzata Mańska

Nr dopuszczenia: 399/3/2014

Wydawnictwo: Nowa Era

Religia

 ,,Przemienieni przez Boga'' – Podręcznik do religii dla klasy szóstej szkoły podstawowej

Nr podręcznika AZ-23-01/10-KR-1/14

Autor: ks. Zbigniew Marek SJ

Wydawnictwo: WAM Kraków

Nr dopuszczenia: 262/2014

Zajęcia komputerowe

"Informatyka Europejczyka"- Podręcznik do zajęć komputerowych dla kl. 6.

Edycja: Windows 7, Vista, Linux Ubuntu,

MS Office 2007

Nr dopuszczenia: 475/3/2012

Wydawnictwo: Helion

Wychowanie do życia w rodzinie

Brak podręcznika

Muzyka

„Muzyczny świat” – Podręcznik do muzyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej

Autor: Teresa Wójcik

Nr zatwierdzenia: 495/3/2014

Wydawnictwo: MAC

Język angielski

„Steps in English 3” – Podręcznik i ćwiczenia do języka angielskiego dla klasy szóstej szkoły podstawowej

Autorzy: Tim Falla, Paul A Davies, Sylwia. Wheeldon, Paul Shipton, Ewa Palczak

Nr MEN: 302/3/2011

Zajęcia techniczne

"Jak to działa"- Podręcznik z ćwiczeniami do zajęć technicznych dla klasy szóstej szkoły podstawowej

Autorzy: Lech Łabecki, Marta Łabecka

Nr dopuszczenia: 295/2010

Wydawnictwo: Nowa Era

Wychowanie fizyczne

Bez podręcznika

Plastyka

“ Ciekawi świata” - Podręcznik do plastyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej

Autor: Anita Przybyszewska

Wydawnictwo: Operon

Nr dop. 439/2012

 

logo JS

Kalendarz

Maj 2021
Pn Wt Śr Cz Pt So N
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Logowanie